Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie zawierane jest przez przedsiębiorców ( osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną prowadzące działalność gospodarczą lub zarobkową.) Ochroną objęte jest mienie przedsiębiorcy czyli środki trwałe (budynki, maszyny i urządzenia, wyposażenie) oraz środki obrotowe (surowce, półprodukty, produktygotowe do sprzedaży , towary nabyte w celu odsprzedazy) od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradziezy z włamaniem i rozbojem. Ponadto objęta ochroną jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy ( OC Deliktowe, OC Kontraktowe)

Dodatkowe możliwości

W swojej ofercie posiadamy również Obowiązkowe i Dobrowolne OC zawodu oraz OC Przewoźnika, Spedytora, Cargo.

Formularz kontaktowy

Podaj wynik: × =
Administratorem danych osobowych przesyłanych w powyższym formularzu jest Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Janusz Terczyński i Michał Zientara ul. Słowackiego 1 32-020 Wieliczka. Dane wpisywane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby wypełniające formularz mają prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, skargi lub przeniesienia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne aby uzyskać odpowiedź.
Współpraca

Polecane Strony
Copyright by www.ubezpieczenia-wieliczka.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.