Ubezpieczenie OC

OC to powszechnie znany skrót oznaczający odpowiedzialność cywilną. Przez OC komunikacyjne rozumiemy odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów. OC jest regulowane ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Sprawca kolizji lub wypadku posiadający umowę OC jest zwolniony z odpowiedzialności finansowej względem osoby poszkodowanej, taką odpowiedzialnośc przejmuje wówczas ubezpieczyciel. Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność ta jest ograniczona do 1 miliona Euro na jedno zdarzenie w odniesieniu do szkód wyrządzonych w mieniu oraz 5 milionów Euro na jedno zdarzenie do szkód na osobie.

W jakim przypadku ubezpieczyciel może rządać zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy kolizji ?

Zdarzają się sytuacje w których ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania poszkodowanym zwróci się do sprawcy kolizji o zwrot tej kwoty, najczęściej dzieje się tak, gdy sprawca kolizji spowodował ją po spożyciu alkoholu lub innych środków odużających, prowadził pojazd bez stosownych uprawnień lub zbiegł z miejsca zdarzenia .

Kiedy posiadacz pojazdu musi wykupić OC ?

-> Przed wprowadzeniem pojazdy do ruchu

-> Podczas pierwszej rejestracji pojazdu nowo zakupionego w dniu jego rejestracji w wydziale komunikacji

-> Podczas zakupu pojazdu sprowadzonego - w dniu jego rejestracji w wydziale komunikacji

-> Podczas zakupu pojazdu używanego, w kraju - zbywca pojazdu powinien przekazać nabywcy ważną polisę OC, niejednokrotnie nabywca może z takiej polisy skorzystać, aż do końca jej trwania. Jednak istnieją towarzystwa które wykonują tzw. Rekalkulację czyli przeliczenie polisy po zniżkach nabywcy w jego miejscu zamieszkania co wiąże się z dodatkową dopłatą, nie zawsze opłacalną dla nabywcy. W takiej sytuacji zapraszamy do Naszego biura, postaramy się doradzić i wybrać najkorzystniejszą ofertę. Należy pamiętać iż korzystając z polisy zbywcy, nabywca musi mieć na uwadze datę ważności polisy, ponieważ nie przedłuży się ona automatycznie na kolejny okres na nabywcę.

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

Za brak ubezpieczenia lub przerwe w ubezpieczeniu, grożą wysokie kary finansowe zakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tzw. UFG. Wysokość kary uzależniona jest od ilości dni przerwy w ubezpieczeniu i rodzaju pojazdu, aktualne wysokości kar podane są bezpośrednio na stronie UFG.

Kiedy można wypowiedzieć ubezpieczenie OC

-> W przypadku polisy kontynuowanej - zawartej na cały rok na danego klienta najpóźniej na jeden dzień przed końcem ubezpieczenia

-> W przypadku zakupu pojazdu z ważną polisą OC - w każdym momencie jej trwania

-> W każdym przypadku zapraszamy do kontaktu z nami w dowolnej formie .

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierującego i wszystkich pasażerów w danym pojeździe podczas jazdy, wsiadania i wysiadania z niego.

Ubezpieczenie Assistance

Całodobowa pomoc podczas podróży np. holowanie pojazdu w przypadku jego unieruchomienia z powodu awarii, kolizji czy też braku paliwa.

Ubezpieczenie Szyb

Pokrycie kosztów wymiany szyby w pojeździe np. w wyniku uderzenia kamieniem.

Formularz kontaktowy

Podaj wynik: × =
Administratorem danych osobowych przesyłanych w powyższym formularzu jest Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Janusz Terczyński i Michał Zientara ul. Słowackiego 1 32-020 Wieliczka. Dane wpisywane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby wypełniające formularz mają prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, skargi lub przeniesienia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne aby uzyskać odpowiedź.
Współpraca

Polecane Strony
Copyright by www.ubezpieczenia-wieliczka.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.