Wzory pism

Znajdziesz tutaj naczęściej poszukiwane wzory pism dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych .

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu stanowi podstawę prawną do tego, aby przerejestrować i ubezpieczyć zakupiony pojazd. Do chwili wydania przez wydział komunikacji karty pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego stanowi także dokument niezbędny podczas kontroli drogowej.

Umowa darowizny pojazdu

Umowa darowizny pojazdu stanowi oświadczenie o przekazaniu praw własności pojazdu na osobę obdarowaną bez udziału pieniężnego. Najczęściej występuje w pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice dzieciom, dzieci rodzicom itp.).

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Oświadczenie sprawcy o kolizji drogowej może być sporządzone w razie wypadku, jeśli nie wystąpiły w nim ofiary i żadna osoba nie została poszkodowana. Jest to porozumienie pomiędzy uczestnikami zdarzenia, które można zawrzeć bez udziału policji. Uczestnicy kolizji potwierdzają w nim przebieg zdarzenia. Stanowi ono niezbędny dokument dla ubezpieczyciela, na podstawie którego poszkodowany noże dochodzić swoich roszczeń.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia może być sporządzone jeśli ubezpieczony chce zmienić firmę ubezpieczającą. Umowa z ubezpieczycielem jest ważna zawsze przez okres 12 miesięcy i odnawia się automatycznie po tym okresie, ale pod warunkiem, że nie występowała żadna zmiana własności (sprzedaż, darowizna). W takim wypadku umowa nie przedłuża się na następny okres, wygasa w ostatni dzień jej trwania. Umowę ubezpieczenia można wypowiedzieć najpóźniej jeden dzień przed jej zakończeniem [WYPOWIEDZENIE UMOWY].

W wypadku zakupienia pojazdu jego nowy właściciel ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdym momencie jej trwania
[WYPOWIEDZENIE NABYWCY]
.

Formularz kontaktowy

Podaj wynik: × =
Administratorem danych osobowych przesyłanych w powyższym formularzu jest Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Janusz Terczyński i Michał Zientara ul. Słowackiego 1 32-020 Wieliczka. Dane wpisywane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby wypełniające formularz mają prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, skargi lub przeniesienia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne aby uzyskać odpowiedź.
Współpraca

Polecane Strony
Copyright by www.ubezpieczenia-wieliczka.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.